Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

Jesteś tutaj: StartStormboxy

Stormboxy

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzenie i rozsączanie w gruncie.

Projektowanie ogrodów Warszawa

Wody deszczowe zebrane z dachów budynków, hal przemysłowych odprowadzane są poprzez rynny, rury spustowe oraz przewody kanalizacyjne do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających. Wody deszczowe zebrane z pozostałych powierzchni utwardzonych, m.in dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez odwadnianie liniowe, wpusty deszczowe, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory węglowodorów) do systemu Stormbox.

Nowoczesne planowanie odwodnienia deszczowego polega na zmniejszeniu i spowolnieniu odpływu z powierzchni uszczelnionych. Zaleca się zbieranie wód deszczowych w miejscach ich powstawania, następnie w zależności od potrzeb, rozsączanie w gruncie lub magazynowanie. Wody opadowe, infiltrując się do głębszych warstw powierzchniowych są odnawiane, zwiększając zasoby wody podziemnych. Odprowadzenie wód opadowych do gruntu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Zalety skrzynek STORMBOX

 • wysoka wytrzymałość,
 • korzystna relacja wagi do wytrzymałaości,
 • wysoka pojemność wodna netto-206dm3,
 • wysoka pojemność magazynowania- 95,5%,
 • duża, średnia powierzchnia czynna otworów (ponad 50%),
 • możliwość podłączenia przewodów d 110,125,160 i 200mm,
 • 8 otworów inspekcyjnych w bocznych i górnych ścianach,
 • możliwość przecinanai na pół i modułowego łączenia,
 • możliwość naprzemiennego układania(jak cegły),
 • niska waga, tylko 8kg,
 • łatwy montaż,
 • dno stosuje się tylko w dolnej warstwie,
 • redukcja kosztów inwestycji zbiornika o ok 20% w porównaniu do skrzynek posiadających dno.

Przeznaczenie

 • rozsączanie wody deszczowej,
 • magazynowanie wody (zbiorniki retencyjne), przy zastosowaniu geomembrany,
 • rozsączanie ścieków, które spełniają rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Joomla templates by Joomlashine